Gym

Grafik

Grafik poglądowy – zapisy na zajęcia oraz bieżący grafik znajdziesz: tutaj


Mentor Gym&Fitness zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku gdy liczba zapisanych na zajęcia osób na 4h przed rozpoczęciem zajęć jest mniejsza niż 4 osoby.