Zajęcia specjalistyczne na których zajmujemy się doskonaleniem umiejętności w dwuboju olimpijskim (rwanie i zarzut). Ta dyscyplina rozwija w szczególności siłę, umiejętność generowania mocy oraz eksplozywność. Prawidłowa technika bojów olimpijskich przełoży się na Twoje osiągi na zajęciach WOD.