Rookie: to zajęcia dla początkujących lub wracających po długiej przerwie.
Zajęcia z licencjonowanym trenerem CrossFit – program treningu siłowo-kondycyjnego, który opiera się na rozwoju dziesięciu najważniejszych cech motorycznych :
●    Wytrzymałość sercowo-naczyniowa i oddechowa czyli zdolność organizmu do gromadzenia, przetwarzania i dostarczania tlenu do komórek organizmu.
●    Wytrzymałość siłowa – zdolność organizmu do przetwarzania, dostarczania, magazynowania i korzystania z energii.
●    Siła – zdolność mięśni do korzystania z mocy.
●    Elastyczność/gibkość – zdolność do maksymalnego zakresu ruchu w obrębie danego stawu.
●    Moc – zdolność mięśni do korzystania z maksymalnej siły w jak najkrótszym czasie.
●    Prędkość – zdolność do skracania czasu wykonywania określonego ruchu.
●    Koordynacja – zdolność do łączenia kilku różnych wzorców ruchowych w jeden.
●    Sprawność/zwinność – zdolność do skracania czasu przejścia z jednego wzorca ruchowego do innego.
●    Dokładność – zdolność do kontrolowania ruchu w określonym kierunku i na określonej intensywności.
●    Równowaga – zdolność do określania, kontrolowania środka ciężkości ciała w przestrzeni.

Jest to trening oparty o ruchy funkcjonalne który wywodzi się bezpośrednio z treningu żołnierzy czy strażaków w USA. Wykonanie ćwiczeń następuje w sposób intensywny i jest formą rywalizacji.