WoD: trening siłowo-kondycyjny.

Zajęcia z licencjonowanym trenerem CrossFit L1.

​ Program treningu opiera się na rozwoju dziesięciu najważniejszych cech motorycznych:
● Wytrzymałość sercowo-naczyniowa i oddechowa czyli zdolność organizmu do gromadzenia, przetwarzania i dostarczania tlenu do komórek organizmu.
● Wytrzymałość siłowa – zdolność organizmu do przetwarzania, dostarczania, magazynowania i korzystania z energii.
● Siła – zdolność mięśni do korzystania z mocy.
● Elastyczność/gibkość – zdolność do maksymalnego zakresu ruchu w obrębie danego stawu.
● Moc – zdolność mięśni do korzystania z maksymalnej siły w jak najkrótszym czasie.
● Prędkość – zdolność do skracania czasu wykonywania określonego ruchu.
● Koordynacja – zdolność do łączenia kilku różnych wzorców ruchowych w jeden.
● Sprawność/zwinność – zdolność do skracania czasu przejścia z jednego wzorca ruchowego do innego.
● Dokładność – zdolność do kontrolowania ruchu w określonym kierunku i na określonej intensywności.
● Równowaga – zdolność do określania, kontrolowania środka ciężkości ciała w przestrzeni.

Jest to trening oparty o ruchy funkcjonalne który wywodzi się bezpośrednio z treningu żołnierzy czy strażaków w USA. Wykonanie ćwiczeń następuje w sposób intensywny i jest formą rywalizacji.